Over Beke ontwikkeling

Natuurlijk en Waardevol

Beke ontwikkeling heeft aantoonbare ervaring in het succesvol managen van de omgeving gedurende intensieve projecten

vanaf het eerste contact- tot na de opleverfase.

Bij ontwikkeling worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

• Opstart van het project
• Bepaling van de omvang/scope
• Uitvoering van de verschillende fasen
• Opvolging
• Creatie van het eindproduct